نقشه Google

آیا می خواهید با ما تماس بگیرید

خلاصه ای از زمینه های فعالیت های گروه زرآسا:

گروه زرآسا با پیشینه ای نزدیک به نیم قرن در امر فرآوری سنگ های ساختمانی و همچنین تولید ابزارهای سنگی تخصصی و اجرای سنگ صدها پروژه ساختمانی، اقدام به خلق اکسسوری هایی برای خاص هر پروژه کرده است. به طور اجمالی زمینه فعالیت های گروه زرآسا به شرح زیر می باشد:

– دپارتمان سنگ زرآسا

– دپارتمان طراحی و معماری زرآسا

– دپارتمان ساخت و اجرای زرآسا

– دپارتمان بازرگانی زرآسا

گروه طراحی و معماری زرآسا
صاحبقرانیه پایین تر از سه راه اقدسیه نبش تنگستان سوم پلاک 744 واحد 2005
021-261-118-93
021-228-337-93
021-261-328-31
zarasagroup@yahoo.com
www.zarasagroup.com
zarasagroup
ZarAsa